La por...

L'esguard de l'hivern, 
fred, 
com els ulls sense vida 
d'un futur fugisser
 que espera a que muira. 

I el pense 
i pense gel 
i pense petals, secs 
abraçada perduda
darrere les ombres 
que dona l'oblit.

.